Möja produktion AB

Möjaproduktion har lång erfarenhet av att bygga i skärgården. Vi bygger allt från små tillbyggnader, till enfamiljshus. Speciellt för verksamheten är att vi erbjuder hela produktionsledet.

 

  - Ritningar för bygglov.
  - Tredimensionell projektering o visualisering i Autocad.
  - Öppna kostnadskalkyler som lätt omvandlas till ett fast pris.
  - Byggnation av hus efter fastställd tidplan.